Category Archives

आज सम्म कहिले पनि Math मा पास नभएका विध्यार्थिहरुलाई कसरी पढाउने होला ??

कसरी 40 माथी ल्याइन सक्ने बनाउने होला ?? यस्तो समस्या मेरोमा मात्र हो कि अरुकोमा नि छ ??? यदि...

आज सम्म कहिले पनि Math मा पास नभएका विध्यार्थिहरुलाई कसरी पढाउने होला ??

कसरी 40 माथी ल्याइन सक्ने बनाउने होला ?? यस्तो समस्या मेरोमा मात्र हो कि अरुकोमा नि छ ??? यदि...

SEE को exam अनि plus 2 को final आउन थाल्यो, म त लास्टै डराएको छु दाई भन्ने लाई मैले...

Why to study? पढेर के हुन्छ र?

SEE को exam अनि plus 2 को final आउन थाल्यो, म त लास्टै डराएको छु दाई भन्ने लाई मैले...

test page

Mathematics Mathematics   Let Na , then is equal to a) b)   c) d)   If are in...

test page

Mathematics Mathematics   Let Na , then is equal to a) b)   c) d)   If are in...

Превосходная музыка ежедневно присутствует в жизни любого человека. Она позволяет скоротать время в пути, а некоторые люди слушают музыку...

zizl.ru

Превосходная музыка ежедневно присутствует в жизни любого человека. Она позволяет скоротать время в пути, а некоторые люди слушают музыку...

zizl.ru

Музыка постоянно присутствует в жизни любого человека. Она поможет скоротать время в пути, а многие люди слушают музыкальные произведения...

zizl.ru

Музыка постоянно присутствует в жизни любого человека. Она поможет скоротать время в пути, а многие люди слушают музыкальные произведения...

zizl.ru

Превосходная музыка постоянно присутствует в жизни современного человека. Она дает возможность скоротать время в пути, сопровождает на отдыхе, а...

zizl.ru

Превосходная музыка постоянно присутствует в жизни современного человека. Она дает возможность скоротать время в пути, сопровождает на отдыхе, а...

error: Content is protected !!