Author Archives

There are seven continent.They are:  Asia Africa North America South America Antarctica Europe Australia Country Capital Currency Continent Afghanistan...

List of countries and Captial, Currencies and Continent

There are seven continent.They are:  Asia Africa North America South America Antarctica Europe Australia Country Capital Currency Continent Afghanistan...

आज सम्म कहिले पनि Math मा पास नभएका विध्यार्थिहरुलाई कसरी पढाउने होला ??

कसरी 40 माथी ल्याइन सक्ने बनाउने होला ?? यस्तो समस्या मेरोमा मात्र हो कि अरुकोमा नि छ ??? यदि...

आज सम्म कहिले पनि Math मा पास नभएका विध्यार्थिहरुलाई कसरी पढाउने होला ??

कसरी 40 माथी ल्याइन सक्ने बनाउने होला ?? यस्तो समस्या मेरोमा मात्र हो कि अरुकोमा नि छ ??? यदि...

SEE को exam अनि plus 2 को final आउन थाल्यो, म त लास्टै डराएको छु दाई भन्ने लाई मैले...

Why to study? पढेर के हुन्छ र?

SEE को exam अनि plus 2 को final आउन थाल्यो, म त लास्टै डराएको छु दाई भन्ने लाई मैले...

test page

Mathematics Mathematics   Let Na , then is equal to a) b)   c) d)   If are in...

test page

Mathematics Mathematics   Let Na , then is equal to a) b)   c) d)   If are in...

|| | |  About College Caspian Valley College was established in 1998 by some prominent scholars with a view...

Caspian Valley College

|| | |  About College Caspian Valley College was established in 1998 by some prominent scholars with a view...

error: Content is protected !!