पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले :Biology दोस्रो समूहमा र Computer Science चौथो समूहमा राखेको छ

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले :Biology दोस्रो समूहमा र Computer Science चौथो समूहमा राखेको छ

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ११ र १२ का ऐच्छिक दोस्रो समूहमा रहेको Computer_Science विषयलाई विज्ञान विषय पढ्ने विद्यार्थीहरूले पनि पढ्न पाउने गरी चौथो समूहमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि Biology र Computer Science एउटै समूहमा थियो । अब Biology दोस्रो समूहमा र Computer Science चौथो समूहमा पुगेको छ ।
अब विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीहरुले निम्न विषयहरु पढ्न सक्नेछन् -
1. English
2. Nepali
3. Maths
4. Physics
5. Biology
6. Chemistry
7. Computer Science
विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीले Math पढ्न नचाहेमा सामाजिक पढ्नैपर्ने हुन्छ । त्यस्तै Physics, Chemistry, Biology र Computer Science मध्ये कुनै ३ विषय मात्र पनि पढ्न सक्नेछन् ।

No Comments

Post a Reply

error: Content is protected !!